AFSCHEID NEMEN VAN JE WERK

OP ZOEK NAAR EEN DUURZAME OPLOSSING

Je raakt of bent je baan kwijt. Alle zekerheden zijn weg en er is geen zicht op perspectief voor de toekomst. Bovendien ervaar je onrecht of voel je je boos, onbegrepen of afgedankt. Ontslag doet altijd pijn. Met aandacht voor deze gevoelens, helpt MyChoice Coaching je bij het omzetten van deze moeilijke situatie naar een kans.

Duurzame oplossing
De verleiding is groot om snel in een nieuwe baan te vluchten. MyChoice Coaching stimuleert je om even pas op de plaats te maken en te onderzoeken wat je werkelijk wil, voordat je de arbeidsmarkt op vliegt. Het gaat immers niet alleen om een nieuwe baan, maar ook om jouw werkgeluk en loopbaanperspectief.

HET BESTE WAT ME IS OVERKOMEN

De meesten die van MyChoice outplacementbegeleiding hebben gehad, zeggen naderhand: “Dat ontslag is het beste wat me is overkomen! Want ik ben veel gelukkiger in het werk dat ik nu doe.” Ook zelf heb ik deze ervaring. 

Je kunt het nu wellicht nog niet zo voelen, maar zodra je openstaat om van je ontslag, en wat daaraan vooraf gegaan is, te leren, word ook jij gelukkiger in je volgende baan.  MyChoice Coaching helpt je graag om je ontslag te zien als een kans voor meer werkgeluk. 

OUTPLACEMENT OP MAAT

Gemiddeld duurt een outplacementtraject een half jaar. Het bestaat uit individuele coachingsgesprekken, thuisopdrachten, werkmateriaal en eventueel training. Het traject bestaat uit vier onderdelen:

  1. Begrijpen en verwerken van het verlies van je baan en wat er allemaal gebeurd is.
  2. Zelfvertrouwen herstellen en weer in je kracht komen.
  3. Heroriëntatie op werk dat uitmondt in een eigen keuze voor een (nieuwe) loopbaanrichting.
  4. Jobmarketing: Het vinden van werk in de door jou gekozen richting.

Hoeveel tijd er aan elk onderdeel besteed wordt verschilt per persoon. Iedereen is anders. Daarom is een outplacementtraject bij MyChoice Coaching altijd maatwerk.

ONTSLAG: HET DUWTJE DAT JE NODIG HEBT OM TE GAAN DOEN WAT JE ECHT WILT

SOMS IS ONTSLAG IS ONVERMIJDELIJK

OUTPLACEMENT: MEER DAN ONTSLAG

Outplacement toont aan dat je als werkgever betrokken bent bij de medewerker en hem/haar verder wil helpen. Goed werkgeverschap dus.

Medewerkers ontslaan is niet leuk. Of het nou gaat om reorganisatie, disfunctioneren of ziekte, het is altijd vervelend. Vaak gaat ontslag gepaard met onbegrip en soms zelfs een conflict, wat tot weerstand bij de medewerker kan leiden. MyChoice Coaching helpt deze weerstand om te zetten naar een kans en laat de medewerker inzien en ervaren dat hij/zij een keuze heeft. Zodra de medewerker zich dat realiseert, is de weg vrij voor de toekomst.

OUTPLACEMENT: MEER DAN ONTSLAG

DE SNELSTE WEG NAAR WERK

Het klinkt tegenstrijdig, maar door meer tijd te besteden aan het keuzeproces wordt tijd gewonnen bij het vinden van werk. Door het maken van een eigen keuze gaat de medewerker immers gericht en vol overtuiging de arbeidsmarkt op. Dat vergroot en versnelt de kans op passend werk. Dat is de kracht van de eigen keuze.

In haar outplacementbegeleiding neemt MyChoice dus niet de kortstemaar de snelste weg naar werk. Ze begeleidt de medewerker zorgvuldig en persoonlijk en steekt in op wat de medewerker nodig heeft om passend werk te vinden.  

SOMS IS ONTSLAG IS ONVERMIJDELIJK

ADRES

Eemweg 39
5215 HM ‘s-Hertogenbosch

SOMS IS ONTSLAG IS ONVERMIJDELIJK

expertise

Noloc erkend loopbaanprofessional
Algemene Voorwaarden

SOMS IS ONTSLAG IS ONVERMIJDELIJK

social media