HET WINDMOLENMODEL

Het leer- en keuzeproces in loopbaan- en coachingtrajecten

Keuzes maken: hoe doe je dat?

Meer regie over je werk en loopbaan gaat hand in hand met het maken van keuzes. Maar hoe doe je dat?

Bij belangrijke zaken is kiezen een complex proces, waarbij vele factoren bewust of onbewust een rol spelen. En daarin hebben we allemaal onze eigen valkuilen. Als het moeilijk wordt, schuiven we het kiezen wellicht voor ons uit. Of we geven het uit handen door direct af te gaan op het advies van een ander of een test. En mogelijk kiezen we ervoor niet te kiezen. Begrijpelijk allemaal: kiezen is gewoon moeilijk!

De Windmolen staat model voor een volledig keuzeproces. Het model biedt steun en sturing bij het maken van een eigen gefundeerde keuze. Dit heeft een positief effect op de kwaliteit van de keuze. Het is daarom de basis voor de begeleiding van MyChoice Coaching.

Achter dit Windmolenmodel zit een methodiek voor keuzebegeleiding met bijbehorend werkmateriaal, opdrachten en werkvormen. Hieronder een beknopte beschrijving van het idee

De wind: nieuwsgierigheid

Het begint met nieuwsgierigheid. Dit brengt namelijk het keuzeproces in beweging, net als de wind die de wieken in beweging brengt. Nieuwsgierigheid zet ons aan tot het stellen van vragen, tot onderzoek en tot verdieping. Het zorgt ervoor dat we ons openstellen voor informatie en nieuwe inzichten: de ingrediënten voor de keuze die je gaat maken. Nieuwsgierigheid maakt leren vanzelfsprekend en persoonlijke ontwikkeling mogelijk.
Er zijn tal van factoren die je nieuwsgierigheid kunnen afremmen. Via een checklist krijg je hier zicht op. En tips om je nieuwsgierigheid te optimaliseren, zodat je molen blijft draaien.

DE WIEKEN: DE stappen

De 4 wieken zijn gebaseerd op de 4 leerfasen van Kolb. Als de molen draait en de hele cyclus doorlopen wordt, is er een optimaal leereffect dat bijdraagt aan de kwaliteit van je keuze.
De wieken bepalen de opbouw van het traject en de volgorde van de stappen die je gaat zetten. Iedere wiek heeft zijn eigen invalshoek op je keuze. Iedereen heeft een voorkeur voor één of twee wieken. Dat wordt helder in beeld gebracht door de keuzestijlencheck, die de sterke kanten en de valkuilen laten zien van jou in je keuzeproces. 

DE SPIL: IK

Zoals de wieken om de spil draaien, zo draait alles in het keuzeproces om jou. Hoe beter je jezelf kent, des te beter je een goede keuze kunt maken. 
Wie ben je nou echt? Waar kom je vandaan? Wat heeft je gevormd? En waar wil je naar toe? Wat is belangrijk voor je? Wat drijft je? Wat zijn je kwaliteiten? En valkuilen? Al je antwoorden op deze vragen zijn de basis voor de keuze die je gaat maken.

molensteen: zelfreflectie

In je keuzetraject doe je veel nieuwe informatie op. Om je dit eigen te maken is zelfreflectie nodig. Zo zet je nieuwe informatie om in nieuwe inzichten. 
Zelfreflectie kan soms als een zware last voelen, als een molensteen. Hier en daar knelt en schuurt het en doet het even pijn. Dat is nodig om er een goed product uit te krijgen. Namelijk nieuwe inzichten: de ingrediënten voor jouw keuze.

Dit is een beknopte versie van de theorie achter het Windmolenmodel©.
Neem gerust contact op voor een gesprek, waarin ik je meer kan vertellen over dit model en het keuzeproces.

De vorm waarin de gesprekken plaatsvinden is de dialoog. In je keuzetraject doe je veel nieuwe informatie op. Vooral in wiek 2. Om die nieuwe informatie eigen te maken, is reflectie nodig. De dialoog biedt de beste vorm voor reflectie. Daarom staat de dialoog centraal. Via de dialoog wordt de nieuwe informatie omgezet in nieuwe inzichten.Tevens krijg je handvatten aangereikt om de dialoog met jezelf aan te gaan, waardoor je thuis zelf kunt reflecteren op alle nieuwe informatie. De dialoog kan soms als een zware last voelen, als een molensteen. De dialoog kan confronterend en tegelijk verhelderend zijn. Soms is het nodig dat het even schuurt en pijn doet om er een goed product uit te krijgen. Dit is een beknopte versie van de theorie achter het Windmolenmodel©. Neem gerust contact op voor een gesprek, waarin ik je meer kan vertellen over dit model en het keuzeproces.

ADRES

Eemweg 39
5215 HM ‘s-Hertogenbosch

De vorm waarin de gesprekken plaatsvinden is de dialoog. In je keuzetraject doe je veel nieuwe informatie op. Vooral in wiek 2. Om die nieuwe informatie eigen te maken, is reflectie nodig. De dialoog biedt de beste vorm voor reflectie. Daarom staat de dialoog centraal. Via de dialoog wordt de nieuwe informatie omgezet in nieuwe inzichten.Tevens krijg je handvatten aangereikt om de dialoog met jezelf aan te gaan, waardoor je thuis zelf kunt reflecteren op alle nieuwe informatie. De dialoog kan soms als een zware last voelen, als een molensteen. De dialoog kan confronterend en tegelijk verhelderend zijn. Soms is het nodig dat het even schuurt en pijn doet om er een goed product uit te krijgen. Dit is een beknopte versie van de theorie achter het Windmolenmodel©. Neem gerust contact op voor een gesprek, waarin ik je meer kan vertellen over dit model en het keuzeproces.

expertise

Noloc erkend loopbaanprofessional
Algemene Voorwaarden

De vorm waarin de gesprekken plaatsvinden is de dialoog. In je keuzetraject doe je veel nieuwe informatie op. Vooral in wiek 2. Om die nieuwe informatie eigen te maken, is reflectie nodig. De dialoog biedt de beste vorm voor reflectie. Daarom staat de dialoog centraal. Via de dialoog wordt de nieuwe informatie omgezet in nieuwe inzichten.Tevens krijg je handvatten aangereikt om de dialoog met jezelf aan te gaan, waardoor je thuis zelf kunt reflecteren op alle nieuwe informatie. De dialoog kan soms als een zware last voelen, als een molensteen. De dialoog kan confronterend en tegelijk verhelderend zijn. Soms is het nodig dat het even schuurt en pijn doet om er een goed product uit te krijgen. Dit is een beknopte versie van de theorie achter het Windmolenmodel©. Neem gerust contact op voor een gesprek, waarin ik je meer kan vertellen over dit model en het keuzeproces.

social media