HET WINDMOLENMODEL

windmolen model Vronie Veugelers

Keuzes maken: hoe doe je dat?

Meer regie over je werk en loopbaan gaat hand in hand met het maken van keuzes. Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Bij belangrijke zaken is kiezen een complex proces, waarbij vele factoren bewust en onbewust een rol spelen. Daarbij liggen ook nog je persoonlijke valkuilen op de loer. Kiezen is gewoon moeilijk!  Daarom heb je de neiging het voor je uit te schuiven. Of maar snel iets te kiezen om er vanaf te zijn. Of je geeft het uit handen door direct af te gaan op het advies of voorbeeld van een ander. En mogelijk kies je ervoor niet te kiezen. Begrijpelijk allemaal. Het Windmolen is ontwikkeld om je houvast te geven bij het maken van je eigen keuze. Het is dan ook de basis voor de begeleiding van MyChoice Coaching.

Achter dit Windmolenmodel zit een methodiek voor keuzebegeleiding met bijbehorend werkmateriaal, opdrachten en werkvormen. Hieronder een beknopte beschrijving van het model.

De wind: nieuwsgierigheid

Het begint met nieuwsgierigheid. Dit brengt het keuzeproces in beweging. Net als de wind die de wieken van de molen in beweging brengt. Nieuwsgierigheid is voorwaarde voor het maken van een gefundeerde keuze. Het zet je immers aan tot het stellen van vragen (ook aan jezelf), tot onderzoek en tot verdieping. Het zorgt ervoor dat je je openstelt voor informatie en nieuwe inzichten. Erg belangrijk, want als je met de kennis van nu je keuze zou maken, zou deze op basis van aannames en vooroordelen gebeuren. Een veel voorkomende valkuil. Er zijn echter tal van factoren die onze nieuwsgierigheid kunnen afremmen. MyChoice houdt in de gaten dat jouw nieuwsgierigheid voldoende geprikkeld is en blijft om de molen te laten draaien.

de wieken: de 4 stappen naar je keuze

De vier wieken van het Windmolenmodel zijn gebaseerd op de vier leerfasen uit de  leercyclus van Kolb (1984). Kolb zegt dat er sprake is van een optimaal leereffect als je alle vier de fasen doorloopt. Dat geldt ook voor dit model. Als de molen draait en je de hele cyclus doorloopt, is er een optimaal leereffect dat bijdraagt aan de kwaliteit van jouw keuze.

De wieken (voelen, kijken, denken en doen) bepalen de volgorde van het keuzetraject. Iedere wiek is een stap die je zet, waarbij je de keuze vanuit een andere ‘windrichting’ benadert.

De spil van de molen: mijn verhaal

Zoals de wieken om de spil draaien, zo draait het keuzeproces om jouw verhaal. Jouw verhaal, ontstaan uit hoe je een en ander beleeft en beleefd hebt, laat zien /horen wie je bent. Jouw verhaal = wie je bent = jouw beleving. Het staat daarom centraal in jouw keuzeproces; ook al is het gekleurd, net als ieder verhaal. Belangrijk is dat je weet dát jouw verhaal gekleurd is en dat je via andermans verhalen ‘kleuren kunt toevoegen’ aan jouw eigen verhaal.  Zo krijg je een bredere en genuanceerdere kijk op jouw keuze. Om een juiste ‘mindset’ te hebben voor het maken van je keuze,  kan een kleine reparatie aan de spil nodig zijn. Met een kapotte spil kan de molen immers niet draaien.

WAT IS JOUW PERSOONLIJKE STIJL?

Ieder persoon heeft zijn eigen stijl van kiezen. Uiteraard hangt dit ook af van waar je keuze over gaat, van de situatie en de beschikbare tijd, maar een keuzestijl is over het algemeen persoonsgebonden. Het Windmolenmodel brengt deze onder in vier keuzestijlen:

bezinner – overdenker – beslisser – pionier

Iedere stijl heeft voor- en nadelen. Als je weet wat jouw voorkeursstijl van kiezen is, krijg je inzicht in je sterke punten en je valkuilen. Dat verhoogt de kans aanzienlijk dat je de voor jou juiste keuze maakt.

Wil je weten wat jouw voorkeursstijl van kiezen is? Neem contact op met MyChoice Coaching.

De molensteen: zelfreflectie

De molensteen, die in spreekwoorden een negatieve betekenis heeft, is erg nuttig. Daar wordt namelijk het graan tot meel gemalen. Meel is het belangrijkste ingrediënt voor brood. De molensteen staat symbool voor de zelfreflectie, omdat daarin de ingrediënten voor de keuze geboren worden: namelijk eigen meningen en nieuwe inzichten. Zoals bij een molensteen zul je wat draaien en malen, hier en daar zal het schuren, knarsen en pijn doen. Dit is allemaal nodig om er een goed product uit te krijgen: jouw keuze. 

Dit is een beknopte versie van de theorie achter het Windmolenmodel. Neem gerust contact op voor meer informatie.

ADRES:

Eemweg 39
5215 HM ‘s-Hertogenbosch

SOCIAL MEDIA: