AFSCHEID NEMEN VAN JE WERK

OP ZOEK NAAR EEN DUURZAME OPLOSSING

Je raakt of bent je baan kwijt. Alle zekerheden zijn weg en er is geen zicht op perspectief voor de toekomst. Bovendien ervaar je onrecht en voel je je boos, onbegrepen en afgedankt. Ontslag doet altijd pijn. Met aandacht voor deze gevoelens, helpt MyChoice Coaching je bij het omzetten van deze moeilijke situatie naar een kans.

Duurzame oplossing
De verleiding is groot om snel in een nieuwe baan te vluchten. MyChoice Coaching stimuleert je om een pas op de plaats te maken en te onderzoeken wat je werkelijk wil en kan, voordat je de arbeidsmarkt op vliegt. Het gaat immers niet alleen om een nieuwe baan, maar ook om jouw geluk, werkplezier en loopbaanperspectief.

HET BESTE WAT ME IS OVERKOMEN

Wie door MyChoice begeleid is bij ontslag, zegt na een jaar of twee: “Dat ontslag is het beste wat me is overkomen. Want ik ben veel gelukkiger in het werk dat ik nu doe.” Ook Vronie zelf heeft deze ervaring. 

Je kunt het nu nog niet zo voelen, maar als je openstaat om van je ontslag, en wat daaraan vooraf gegaan is, te leren, word ook jij gelukkiger in je volgende baan. Met alle emoties die je nu nog hebt, voel je wellicht nog weerstand om aan je toekomst te denken. Als jij bereid bent die weerstand om te buigen naar een kans, wilt MyChoice coaching je daar graag bij helpen. Dat doen we samen, stap voor stap.

OUTPLACEMENT OP MAAT

Gemiddeld duurt een outplacementtraject een half jaar. Het bestaat uit individuele coachingsgesprekken, thuisopdrachten, werkmateriaal en eventueel training. Het traject bestaat uit vier onderdelen:

  1. Begrijpen en verwerken van het verlies van je baan en wat er allemaal gebeurd is.
  2. Zelfvertrouwen herstellen en weer in je kracht komen.
  3. Heroriëntatie op werk dat uitmondt in een eigen keuze voor een (nieuwe) loopbaanrichting.
  4. Jobmarketing: Het vinden van werk in de door jou gekozen richting.

Hoeveel tijd er aan elk onderdeel besteed wordt verschilt per persoon. Iedereen is anders. Daarom is een outplacementtraject bij MyChoice Coaching altijd maatwerk.

"soms is een duw nodig om te gaan doen wat je werkelijk wilt."

SOMS IS ONTSLAG IS onvermijdelijk

OUTPLACEMENT MEER DAN ONTSLAG

Outplacement toont aan dat de werkgever betrokken is bij de medewerker en hem/haar verder wil helpen. Goed werkgeverschap.

Medewerkers ontslaan is niet leuk. Of het nou gaat om reorganisatie, disfunctioneren of ziekte, het is altijd vervelend. Vaak gaat ontslag gepaard met onbegrip en soms zelfs een conflict, wat tot weerstand bij de medewerker kan leiden. MyChoice Coaching helpt deze weerstand om te zetten in een kans en laat de medewerker inzien en ervaren dat hij/zij een keuze heeft. Zodra de medewerker zich dat realiseert, is de weg vrij voor de toekomst.

DE SNELSTE WEG NAAR WERK

Het klinkt tegenstrijdig, maar door meer tijd te besteden aan het keuzeproces wordt tijd gewonnen bij het vinden van werk. Door het maken van een eigen keuze gaat de medewerker immers gericht en vol overtuiging de arbeidsmarkt op. Dat vergroot en versnelt de kans op passend werk. Dat is de kracht van de eigen keuze.

In haar outplacementbegeleiding neemt MyChoice dus niet de kortste maar de snelste weg naar werk. Ze begeleidt de medewerker zorgvuldig en persoonlijk en steekt in op wat de medewerker nodig heeft om passend werk te vinden.  

ADRES:

Eemweg 39
5215 HM ‘s-Hertogenbosch

EXPERTISE:

Noloc erkend loopbaanprofessional
Privacy wetgeving

SOCIAL MEDIA: