HET WINDMOLEN MODEL

Windmolenmodel Vronie Veugelers
Het leer- en keuzeproces in loopbaan- en coachingstrajecten.

Keuzes maken: hoe doe je dat?

Meer regie over je werk en loopbaan gaat hand in hand met het maken van keuzes. Maar hoe doe je dat? Bij belangrijke zaken is kiezen een complex proces, waarbij vele factoren bewust of onbewust een rol spelen. En daarin hebben we allemaal onze eigen valkuilen. Als het moeilijk wordt, schuiven we het kiezen wellicht voor ons uit. Of we geven het uit handen door direct af te gaan op het advies van een ander of een test. En mogelijk kiezen we ervoor niet te kiezen. Begrijpelijk allemaal: kiezen is gewoon moeilijk!

De Windmolen staat model voor een volledig keuzeproces. Het model biedt steun en sturing bij het maken van een eigen gefundeerde keuze. Dit heeft een positief effect op de kwaliteit van de keuze. Het is daarom de basis voor de begeleiding van MyChoice Coaching. Achter dit Windmolenmodel© zit een methodiek voor keuzebegeleiding met bijbehorend werkmateriaal, opdrachten en werkvormen. Hieronder een beknopte beschrijving van het idee.

De wind: nieuwsgierigheid

Het begint met nieuwsgierigheid. Dit brengt namelijk het leer- en keuzeproces in beweging. Net als de wind die de wieken in beweging brengt. Nieuwsgierigheid zet ons aan tot het stellen van vragen, tot onderzoek en tot verdieping. Het zorgt ervoor dat we ons openstellen voor informatie en nieuwe inzichten. Nieuwsgierigheid maakt leren vanzelfsprekend en persoonlijke ontwikkeling mogelijk. Er zijn tal van factoren die onze nieuwsgierigheid kunnen afremmen. MyChoice houdt in de gaten dat jouw nieuwsgierigheid voldoende geprikkeld is en blijft om de molen te laten draaien.

de wieken

De 4 wieken zijn gebaseerd op de 4 leerfasen van Kolb. Als de molen draait en de hele cyclus doorlopen wordt, is er een optimaal leereffect dat bijdraagt aan de kwaliteit van de keuze.
De wieken bepalen de opbouw en volgorde van het traject, dat in feite één groot onderzoek is. Iedere wiek heeft zijn eigen werkmateriaal en werkvormen. MyChoice zorgt ervoor dat alle fasen goed doorlopen worden. Bij de één gaan we wellicht wat sneller door een bepaalde fase heen dan bij de ander. Het blijft maatwerk.

De spil van de molen: je eigen verhaal

Zoals de wieken om de spil draaien, zo ‘draait’ alles in het keuzeproces om het eigen verhaal. Het vertelt immers jouw beleving. Daarom is jouw verhaal uitgangspunt in het traject. Net als ieders verhaal is ook jouw verhaal gekleurd. Door middel van luisteren en doorvragen probeert MyChoice wat kleuren toe te voegen aan jouw verhaal: nieuwe inzichten.

Jouw verhaal geeft betekenis aan je verleden en heeft jou gemaakt tot wie je bent. Door middel van gerichte opdrachten ontdek je in jouw verhaal je kwaliteiten, drijfveren, valkuilen, terugkerende patronen e.a. Deze dienen als kompas voor de keuze die je gaat maken. Jouw verhaal geeft ook betekenis aan je toekomst. In het traject word je uitgenodigd om jouw toekomstverhaal te vertellen, als indicator voor wat je allerliefste zou willen.

De molensteen: dialoog

De vorm waarin de gesprekken plaatsvinden is de dialoog. In je keuzetraject doe je veel nieuwe informatie op. Vooral in wiek 2. Om die nieuwe informatie eigen te maken, is reflectie nodig. De dialoog biedt de beste vorm voor reflectie. Daarom staat de dialoog centraal. Via de dialoog wordt de nieuwe informatie omgezet in nieuwe inzichten.Tevens krijg je handvatten aangereikt om de dialoog met jezelf aan te gaan, waardoor je thuis zelf kunt reflecteren op alle nieuwe informatie.

 

De dialoog kan soms als een zware last voelen, als een molensteen. De dialoog kan confronterend en tegelijk verhelderend zijn. Soms is het nodig dat het even schuurt en pijn doet om er een goed product uit te krijgen.

Dit is een beknopte versie van de theorie achter het Windmolenmodel©. Neem gerust contact op voor een gesprek, waarin ik je meer kan vertellen over dit model en het keuzeproces.

ADRES:

Eemweg 39
5215 HM ‘s-Hertogenbosch

EXPERTISE:

Noloc erkend loopbaanprofessional
Privacy wetgeving

SOCIAL MEDIA: